levensstijl

1 bericht

Lang leve 2020: dit was taboe in grootmoeders tijd

182

De tijden lijken een beetje grimmig tegenwoordig. Door de Corona is iedereen een beetje somber. Veel mensen vragen zich af waarom we dit moeten meemaken in deze moderne tijden. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat deze tijden eigenlijk heel erg mooi zijn? En dat we in de afgelopen decennia heel veel vrijheden hebben verworven. Waarschijnlijk konden heel veel mensen in grootmoeders tijd hier alleen maar van dromen. Dit artikel laat je zien welke mooie dingen allemaal mogelijk zijn in 2020.

#1 Genderidentiteit

Een man is een man en een vrouw is een vrouw. Zo werd er tientallen jaren geleden over gedacht. Echter blijkt dit allemaal niet zo zwart-wit. Er zijn ook genoeg mannen die zich een vrouw voelen en vice versa. Soms zijn deze mensen zo ongelukkig met het lichaam waarin ze geboren zijn, dat ze uiteindelijk voor een geslachtsveranderende operatie kiezen. Deze operatie onderga je niet zomaar. Hier gaan heel wat gesprekken aan vooraf met een therapeut die gespecialiseerd is in genderidentiteit. Hoewel dit een lastig en langdurig traject is, is het mooi dat dit mogelijk is in 2020.

#2 Uitkomen voor je seksuele geaardheid

Vroeger dacht men ook heel zwart-wit over het concept relatie en huwelijk. Een man trouwt met een vrouw en samen krijgen ze kinderen. Meer smaken waren er eigenlijk niet. Homoseksualiteit werd als een smerig taboe beschouwd en volgens sommige religies zelfs zondig. Gelukkig hebben we die denkbeelden losgelaten. Mannen en vrouwen mogen ervoor uitkomen dat ze op hetzelfde geslacht vallen. Hoe fijn is het dat je vrij mag zijn in de keuze van je partner?

#3 Een bezoek aan de psycholoog

Ergens over praten was vroeger ook een taboe. Als er iets ergs gebeurde dan hield je daarna je mond erover. Een bezoek aan de psycholoog was alleen voor de rijkere mensen weggelegd. Die liepen voorop in de adoptie van trends en ontwikkelingen. Tegenwoordig is een bezoek aan een therapeut gelukkig heel normaal.

#4 Baas in eigen buik

Vroeger waren er meer grote gezinnen, omdat er niet over geboortebeperking en voorbehoedsmiddelen werd besproken. In kerkelijke gezinnen was het ook een normale situatie om zoveel mogelijk voort te planten. De Dolle Mina’s zorgden er in Nederland voor dat voorbehoedsmiddelen en abortus in Nederland werden getolereerd. Vandaag de dag is ‘Baas in eigen buik’ nog steeds een bekende feministische leus.

#5 Een stem voor vrouwen

Tot 1956 waren gehuwde vrouwen in Nederland niet handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat ze niet hun handtekening onder officiële documenten mochten zetten. Tot 100 jaar geleden hadden vrouwen zelfs geen stemrecht. Al met al hebben we in 100 jaar mooie ontwikkelingen doorgemaakt in Nederland.